Logo
Logo

MINISTRY OF HEALTH

VIETNAM ADMINISTRATION

OF HIV/AIDS CONTROL

Quyết định 4858/QĐ-BYT về việc ban hành thí điểm bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Quyết định 4858/QĐ-BYT về việc ban hành thí điểm bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện.

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Quyết định 4858/QĐ-BYT về việc ban hành thí điểm bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện.

Comments
Video
Document Search