Logo
Logo

MINISTRY OF HEALTH

VIETNAM ADMINISTRATION

OF HIV/AIDS CONTROL

Người Mỹ nhiễm HIV vẫn có thể sống tới độ tuổi 70, nếu...

Đó là theo kết quả mới được công bố của Đề tài nghiên cứu về “Sự thay đổi tuổi thọ của người nhiễm HIV ở khu vực Bắc Mỹ” do nhóm các nhà khoa học thuộc Trung tâm Nghiên cứu về HIV/AIDS (do Ts.Robert Hogg phụ trách) tiến hành.

Đây được coi là nghiên cứu đầu tiên ở Mỹ và Canada về vấn đề tuổi thọ của người nhiễm HIV. Trước đó, vào năm 2011, ở Châu Âu cũng đã được tiến hành một nghiên cứu tương tự và cho kết quả là: tuổi thọ trung bình của người nhiễm HIV ở châu lục này có thể sống tới 71,5 đến 75 tuổi.
Trong nghiên cứu của mình, nhóm của Ts. Robert Hogg đã phân tích cơ sở dữ liệu thu thập được từ 23.739 người nhiễm HIV ở Mỹ và Canada. Tất cả số người nhiễm HIV này đều đã được điều trị bằng thuốc kháng vi rút (ARV) và bắt đầu điều trị muộn nhất vào độ tuổi 20.

national-black-aids-day.jpg


Kết quả cho thấy, tuổi thọ bình quân của những người bị nhiễm HIV vào lúc 20 tuổi đã tăng dần từ năm 1996 đến năm 2007, cụ thể là từ 34,4 tuổi (trong giai đoạn 1996 – 1999) lên 41,1 tuổi vào giai đoạn 2006 – 2007.
Từ đó, dựa vào các kỹ thuật ước tính và dự báo, nhóm của Ts.Hogg cho rằng, những người Mỹ và Canada hiện thời nếu bị nhiễm HIV vào độ tuổi 20 và cũng được điều trị bằng ARV vào độ tuổi này thì có thể sống tới 70 tuổi, thấp hơn tuổi thọ trung bình của dân Mỹ nói chung là 78 tuổi. Tuy nhiên vẫn có sự khác biệt đáng kể về tuổi thọ của người nhiễm HIV, phụ thuộc vào một số yếu tố như: lượng CD4 khi bắt đầu điều trị ARV, nhóm đối tượng, sắc tộc...

Comments
Video
Document Search