Logo
Logo

MINISTRY OF HEALTH

VIETNAM ADMINISTRATION

OF HIV/AIDS CONTROL

Đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học năm 2014

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại Hội nghị khoa học Quốc gia về phòng, chống HIV/AIDS lần thứ V về việc nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS, Cục Phòng, chống HIV/AIDS đề nghị quý cơ quan trong quá trình xây dựng và thực hiện các nghiên cứu khoa học cần tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên sau:

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại Hội nghị khoa học Quốc gia về phòng, chống HIV/AIDS lần thứ V về việc nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS, Cục Phòng, chống HIV/AIDS đề nghị quý cơ quan trong quá trình xây dựng và thực hiện các nghiên cứu khoa học cần tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên sau:
1. Nghiên cứu xác định tỷ lệ nhiễm mới trong các nhóm quần thể nguy cơ cao;
2. Nghiên cứu đánh giá hiệu quả các mô hình can thiệp, so sánh hiệu quả các mô hình can thiệp tại cộng đồng;
3. Nghiên cứu các mô hình điều trị phù hợp, hiệu quả bền vững tại Việt Nam: Mô hình điều trị 2.0, điều trị cặp bạn tình dị nhiễm, điều trị cho các đối tượng có ảnh hưởng lớn đến tình hình dịch như người nghiện chích ma túy, gái mại dâm, người đồng tính nam;
4. Đánh giá thực trạng cán bộ công tác trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS và nhu cầu nguồn lực trong giai đoạn tới;
5. Khảo sát thực trạng cung cấp các dịch vụ về dự phòng, điều trị HIV/AIDS liên quan đến bảo hiểm y tế.
Kinh phí thực hiện đề tài: đề nghị sử dụng kinh phí của quý cơ quan và các nguồn kinh phí huy động hợp pháp khác.
Trường hợp quý cơ quan có nguyện vọng được xét duyệt và nghiệm thu đề tài nghiên cứu tại Cục Phòng, chống HIV/AIDS, đề nghị gửi đăng ký đề cương đề tài nghiên cứu theo mẫu (mẫu đề cương: truy cập và tải về từ website www.vaac.gov.vn), gửi 07 quyển và bản điện tử về Phòng Đào tạo, Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế, Cục Phòng, chống HIV/AIDS (email: k2qt.vaac@gmail.com) trước ngày 20/4/2014 để tổng hợp.
Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ BS. Đặng Đình Phúc, Phòng Đào tạo, Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế, Cục Phòng, chống HIV/AIDS, điện thoại: 043. 7366185, email: dangdinhphuc4985@gmail.com.
Trân trọng cảm ơn.

Attach
Comments
Video
Document Search