Logo
Logo

MINISTRY OF HEALTH

VIETNAM ADMINISTRATION

OF HIV/AIDS CONTROL

Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ IV đã chính thức được khai mạc tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình - Hà Nội

Chiều ngày 01 tháng 12 năm 2010, Hội nghị Khoa học quốc gia lần thứ IV đã được khai mạc...

Đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học năm 2014

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại Hội nghị khoa học Quốc gia về phòng, chống HIV/AIDS...

Bế mạc Hội nghị Khoa học quốc gia về HIV/AIDS của Việt Nam lần thứ IV

Chỉ trong thời gian hai ngày, các đại biểu đã được nghe và thảo luận 112 báo cáo trình...

Video
Document Search