Logo
Logo

MINISTRY OF HEALTH

VIETNAM ADMINISTRATION

OF HIV/AIDS CONTROL

Quyết định 1062/QĐ-BYT Về việc ban hành Danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê theo dõi, đánh giá công tác phòng, chống HIV/AIDS

The number notation
Date issued 30/03/2005
Effective date 30/03/2005
Type Decisions
Publisher
Year issued 2005
Attach

Thông tin mô tả

  Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 265/2003/QĐ-TTg ngày 16/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với người bị phơi nhiễm với HIV hoặc bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn

Comments
Video
Document Search