Logo
Logo

MINISTRY OF HEALTH

VIETNAM ADMINISTRATION

OF HIV/AIDS CONTROL

Thông tư liên tịch 02/2015/TTLT-BCA-BQP-BYT Hướng dẫn công tác quản lý, chăm sóc, tư vấn, điều trị cho người nhiễm HIV và dự phòng lây nhiễm HIV tại trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng

The number notation
Date issued 30/03/2005
Effective date 30/03/2005
Type Circulars
Publisher Bộ Y tế - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Bộ Công an - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Year issued 2005
Attach

Thông tin mô tả

  Về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp ủy ban nhân dân quản lý nhà nước về y tế ở địa phương

Comments
Video
Document Search