Logo
Logo

MINISTRY OF HEALTH

VIETNAM ADMINISTRATION

OF HIV/AIDS CONTROL

Thông tư 12/2015/TT-BYT ngày 28/5/2015 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

The number notation
Date issued 20/11/2006
Effective date 20/11/2006
Type Circulars
Publisher Bộ Công an
Year issued 2006
Attach

Thông tin mô tả

  Về hướng dẫn việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự

Comments
Video
Document Search