Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Lãnh đạo Cục qua các thời kì

Tien-nhiem-Nguyen-Huy-Nga_CT.JPG

Thầy thuốc Ưu tú

PGS.TS NGUYỄN HUY NGA

Cục trưởng từ 8/2005-8/2006

 

 

Tien-nhiem-Duong-Quoc-Trong_CT.JPG

Thầy thuốc Nhân dân

TS DƯƠNG QUỐC TRỌNG

Cục trưởng từ 9/2006-2/2008

 

 

Tien-nhiem-Nguyen-Thanh-Long_CT.JPG
GS.TS NGUYỄN THANH LONG

Cục trưởng từ 03/2008 - 01/2014

     

Tìm kiếm văn bản