Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Công văn đôn đốc việc triển khai hoạt động của dự án năm 2017

Công văn đôn đốc việc triển khai hoạt động của dự án nâng cao năng lực phòng, chống...

Các gói thầu đã được Bộ Y tế phê duyệt kế hoạch đấu thầu và đang tổ chức đấu thầu

Thông tin Các gói thầu đã được Bộ Y tế phê duyệt kế hoạch đấu thầu và đang tổ chức đấu thầu

Đoàn Bộ Y tế CHDCND Lào thăm quan và học tập về hoạt động cải thiện chất lượng chăm sóc và điều trị HIV/AIDS tại Việt Nam

Để tăng cường chất lượng chương trình chăm sóc và điều trị HIV/AIDS tại Lào, Bộ Y tế Lào...

Đối thoại của cộng đồng trong thực hiện pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS

Đó là tiếng nói của cộng đồng người nhiễm HIV, người nghiện ma túy, phụ nữ mại dâm, người...

Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Xin bạn cho biết sắp tới nguồn tài trợ sẽ hết, các dịch vụ điều trị HIV/AIDS chi trả qua BHYT. Bạn có sẵn sàng mua BHYT không?