Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Quảng Nam Triển kế hoạch hoạt động phòng, chống HIV/AIDS năm 2017

Ngày 28/4, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2061/KH-UBND, về việc triển khai các hoạt động...

Quảng Ngãi: Mở vòng tay yêu thương cho trẻ bị nhiễm HIV

Đó là mong mỏi xuất phát từ tâm can của những người thân thuộc của những đứa trẻ bị nhiễm...

Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu

Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu đấu thầu rộng rãi quốc tế Mua trang thiết bị...

Đoàn giám sát chuyên đề của Uỷ ban các vấn đề xã hội – Quốc hội làm việc tại Lai Châu

Chiều 21/4, Đoàn giám sát chuyên đề của Uỷ ban các vấn đề xã hội – Quốc hội do đồng chí...

Sơn La có 9.700 người nhiễm HIV/AIDS

Đến nay, Sơn La có 9.700 trường hợp nhiễm HIV/AIDS, chiếm 0,84 dân số toàn tỉnh.

Tìm kiếm văn bản