Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Công văn đôn đốc việc triển khai hoạt động của dự án năm 2017

Công văn đôn đốc việc triển khai hoạt động của dự án nâng cao năng lực phòng, chống...

Các gói thầu đã được Bộ Y tế phê duyệt kế hoạch đấu thầu và đang tổ chức đấu thầu

Thông tin Các gói thầu đã được Bộ Y tế phê duyệt kế hoạch đấu thầu và đang tổ chức đấu thầu

Long An: Dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS: Bảo đảm sức khỏe cộng đồng

Chương trình dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con; điều trị thay thế nghiện các chất...

Long An: Mở rộng độ bao phủ chăm sóc người nhiễm HIV

Tỷ lệ người nhiễm HIV thuộc nhóm đối tượng nghiện chích ma túy (NCMT) trên địa bàn tỉnh...

Tìm kiếm văn bản