Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Dự án Cộng đồng phòng, chống HIV/AIDS tại Điện Biên: Những kết quả đáng khích lệ

Đóng góp 85% số dương tính mới và 79% số đăng ký điều trị mới của cả tỉnh Điện Biên từ...

Điện Biên: Giao ban thực hiện mục tiêu 90-90-90 về phòng, chống HIV/AIDS

Điện Biên là 1 trong 5 tỉnh thí điểm thực hiện mục tiêu 90-90-90 về phòng, chống...

Chàng trai hết lòng vì người nhiễm HIV/AIDS

Anh Nguyễn Anh Phong (38 tuổi, Q.8, TP.HCM) đã có gần 10 năm tiếp sức, tạo niềm tin cho...

Bình Phước: Thêm 3 phụ nữ mang thai bị nhiễm HIV/AIDS

Năm 2016, toàn tỉnh có 4 phụ nữ mang thai bị nhiễm HIV/AIDS, trong đó TX. Bình Long, TX....

Tìm kiếm văn bản