Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Cập nhật hướng dẫn tổ chức triển khai hoạt động dự án giai đoạn mới 2015-2017

Cập nhật hướng dẫn tổ chức triển khai hoạt động dự án giai đoạn mới 2015-2017

Quyết định phê duyệt dự án "Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2015-2017"

Quyết định phê duyệt dự án "Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 01/7/2015 -...

Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS thông báo tuyển dụng

Ban quản lý dự án thành phần Y tế, Dự án Quỹ toàn cầu Phòng chống HIV/AIDS thuộc Cục...

Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Xin bạn cho biết sắp tới nguồn tài trợ sẽ hết, các dịch vụ điều trị HIV/AIDS chi trả qua BHYT. Bạn có sẵn sàng mua BHYT không?