Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Dự án Quỹ toàn cầu Phòng chống HIV/AIDS THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Ban quản lý dự án thành phần Y tế, Dự án Quỹ toàn cầu Phòng chống HIV/AIDS thuộc Cục...

Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Xin bạn cho biết sắp tới nguồn tài trợ sẽ hết, các dịch vụ điều trị HIV/AIDS chi trả qua BHYT. Bạn có sẵn sàng mua BHYT không?