Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Quyết định số 2018/QĐ-BYT ngày 20/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Quyết định số 2018/QĐ-BYT ngày 20/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế...

Dự án Quỹ toàn cầu Phòng, chống HIV/AIDS thông báo tuyển dụng

Dự án Quỹ toàn cầu Phòng, chống HIV/AIDS thông báo tuyển dụng:

Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Xin bạn cho biết sắp tới nguồn tài trợ sẽ hết, các dịch vụ điều trị HIV/AIDS chi trả qua BHYT. Bạn có sẵn sàng mua BHYT không?