Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Các Báo cáo khoa học được trình bày tại Hội nghị Khoa học Quốc gia Phòng, chống HIV/AIDS lần thứ IV

Ngày xuất bản : 02/12/2010 - Lượt Xem: 3618

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng đăng tải Các Báo cáo khoa học được trình bày tại Hội nghị Khoa học Quốc gia Phòng, chống HIV/AIDS lần thứ IV:

11:37' PM - Thứ năm, 02/12/2010

Phiên khai mạc và Chuyên đề ngày 1/12/2010: Download

Phiên toàn thể sáng ngày 02/12/2010 dịch tễ học và can thiệp dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS: Download

Phiên toàn thể chiều ngày 02/12/2010 chăm sóc và điều trị HIV/AIDS: Download

Chuyên đề 1: Khoa học cơ bản về HIV/AIDS

Chuyên đề 2: Dịch tễ học HIV/AIDS/STI/Lao

Chuyên đề 3: Khoa học hành vi liên quan đến HIV/AIDS

Chuyên đề 4: Dự phòng lây nhiễm HIV cho người sử dụng ma túy

Chuyên đề 5: Điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone

Chuyên đề 6: Can thiệp dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con

Chuyên đề 7: Dự phòng lây nhiễm HIV qua quan hệ tình dục

Chuyên đề 8: Truyền thông thay đổi hành vi

Chuyên đề 9: Điều trị thuốc ARV cho bệnh nhân AIDS.

Chuyên đề 10: Điều trị nhiễm trùng cơ hội và Lao/HIV

Chuyên đề 11: Kháng thuốc ARV trong điều trị bệnh nhân AIDS

Chuyên đề 12: Chăm sóc hỗ trợ và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS

Chuyên đề 13: Khoa học quản lý trong phòng, chống HIV/AIDS

Chuyên đề 14: Huy động cộng đồng trong phòng, chống HIV/AIDS

Chuyên đề 15: Kinh tế y tế trong phòng, chống HIV/AIDS

Chuyên đề 16: Đánh giá tác động của HIV/AIDS đối với kinh tế - xã hội

Bình luận
Tìm kiếm văn bản