Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Chuyên đề 5 Hội nghị khoa học quốc gia về phòng chống HIV/AIDS lần thứ VI

Ngày xuất bản : 01/01/2016 - Lượt Xem: 1175

Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu các báo cáo tại chuyên đề 5 Hội nghị khoa học quốc gia về phòng, chống HIV/AIDS lần thứ VI

Báo cáo của Des Jarlais về Triển vọng kết thúc dịch HIV trong nhóm nghiện chích ma túy tại Hải Phòng, VN:

Tiếng Việt

Tiếng AnhBáo cáo của David Metzger về Thí điểm điều trị lồng ghép nghiện chất dạng thuốc phiện tại Việt Nam:

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Báo cáo của Michael Clatts về Nam giới bán dâm ở Việt Nam: các yếu tố nguy cơ và những phát hiện ban đầu từ biện pháp can thiệp sức khỏe tình dục:

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Báo cáo của Hoàng Nam Thái về Các yếu tố liên quan đến sử dụng heroin ở bệnh nhân điều trị bằng thuốc Methadone tại Việt Nam 2008-2013:

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Báo cáo của Nguyễn Tố Như về So sánh hiệu quả và chi phí của mô hình cai nghiện tập trung và mô hình điều trị thay thế bằng methadone tai cộng đồng tại Hải Phòng:

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Bình luận
Tìm kiếm văn bản