Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Lịch sử các Hội nghị khoa học quốc gia về phòng, chống HIV/AIDS của Việt Nam

Ngày xuất bản : 23/11/2015 - Lượt Xem: 2787

Kể từ Hội nghị Khoa học quốc gia về HIV/AIDS đầu tiên được tổ chức, đến nay Bộ Y tế đã tổ chức thành công 05 hội nghị khoa học quốc gia về HIV/AIDS đó là:

- Năm 1997, Hội nghị Khoa học quốc gia về HIV/AIDS lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội. Tại hội nghị này có 30 đề tài tham gia, các đề tài chủ yếu tập trung vào hai lĩnh vực chính:Nghiên cứu về y sinh học, tập trung vào dịch tễ học HIV/AIDS ở Việt Nam và nghiên cứu về xã hội học, tập trung vào kiến thức, thái độ, thực hành phòng, chống HIV/AIDS của các nhóm dân cư trong cộng đồng.

- Năm 1999, Hội nghị Khoa học quốc gia về HIV/AIDS lần thứ II cũng được tổ chức tại Hà Nội. Tại hội nghị này đã có tới 87 đề tài, công trình nghiên cứu tham gia, bao gồm 5 lĩnh vực chính, trong đó có những lĩnh vực mới nhưNghiên cứu về đặc điểm và diễn biến lâm sàng, đáp ứng miễn dịch của người nhiễm HIV và bệnh nhân AIDS ở Việt Nam; các phương pháp điều trị, chăm sóc và dự phòng đối với bệnh nhân AIDS và các nghiên cứu về pháp luật, chính sách đối với công tác phòng, chống HIV/AIDS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Năm 2005, Hội nghị Khoa học quốc gia về HIV/AIDS lần thứ III được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tại hội nghị này số lượng đề tài tham dự đã lên tới 180 đề tài. Các nghiên cứu hầu như tập trung vào tất cả các lĩnh vực của công cuộc phòng, chống HIV/AIDS.

- Năm 2010, Hội nghị Khoa học Quốc gia về HIV/AIDS lần thứ IV với Chủ đề: “Tiếp cận phổ cập hoàn thành mục tiêu thiên niên kỷ vào năm 2015” được tổ chức tại Hà Nội với sự tham dự của hơn 1.500 đại biểu. Hội nghị tập trung vào 4 chủ đề: Khoa học cơ bản về HIV/AIDS và Dịch tễ học về HIV/AIDS, HIV/AIDS/STI/Lao; Can thiệp, dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS; Chăm sóc, điều trị nhiễm trùng cơ hội và AIDS với230 báo cáo là các đề tài nghiên cứu khoa học và báo cáo chia sẻ kinh nghiệm các mô hình phòng, chống HIV/AIDS trong đó có hơn 40 báo cáo của các chuyên gia, các nhà khoa học quốc tế. Tại hội nghị có 4 phiên toàn thể, 16 phiên chuyên đề. Ngoài ra còn có 50 gian hàng triển lãm, 8 hội thảo vệ tinh đã được tổ chức trong thời gian tổ chức hội nghị.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng phát biểu tại Hội nghị Khoa học Quốc gia về HIV/AIDS lần thứ IV

- Năm 2013, Hội nghị khoa học Quốc gia về phòng, chống HIV/AIDS lần thứ V được tổ chức tại Hà Nội với chủ đề “Hướng tới không còn người nhiễm mới HIV” với gần 1.000 đại biểu tham dự. Hội nghị tập trung vào 4 lĩnh vực: Khoa học cơ bản, Dịch tễ học về HIV/AIDS, HIV/AIDS/STI/Lao; Can thiệp dự phòng lây nhiễm HIV; Điều trị, chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS và các nhiễm trùng cơ hội; Lãnh đạo, quản lý, sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự, kinh tế y tế trong phòng, chống HIV/AIDS.Ngoài 2 phiên họp toàn thể, hội nghị đã tổ chức 13 phiên họp chuyên đề có 87 công trình, đề tài nghiên cứu khoa học, bài học chia sẻ kinh nghiệm có giá trị ứng dụng thực tiển cao đã được các chuyên gia, các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu báo cáo tại các hội trường, có 38 đề tài báo cáo bằng poster được trưng bày tại tiền sảnh của hội nghị và 6 hội thảo vệ tinh.

t12-7-1.png

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị khoa học Quốc gia về HIV/AIDS lần thứ V

Bình luận
Tìm kiếm văn bản