CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Video > Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Một phụ nữ dân tộc Thái nhiễm ...

Chủ Nhật, 01/08/2021 | 23:48:38 GMT+7

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Một phụ nữ dân tộc Thái nhiễm HIV phát biểu tại...

22/03/2021 | 88 lượt xem