Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Báo cáo công tác phòng, chống HIV/AIDS 6 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017

Ngày xuất bản : 13/09/2017 - Lượt Xem: 5486

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Báo cáo công tác phòng, chống HIV/AIDS 6 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017

Tập tin đính kèm Lượt Tải: 5486
Bình luận
Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Xin bạn cho biết sắp tới nguồn tài trợ sẽ hết, các dịch vụ điều trị HIV/AIDS chi trả qua BHYT. Bạn có sẵn sàng mua BHYT không?