Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Báo cáo công tác phòng, chống HIV/AIDS năm 2009

Ngày xuất bản : 07/10/2009 - Lượt Xem: 2282

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS giới thiệu báo cáo công tác phòng, chống HIV/AIDS năm 2009.

Tập tin đính kèm Lượt Tải: 2282
Bình luận
Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Xin bạn cho biết sắp tới nguồn tài trợ sẽ hết, các dịch vụ điều trị HIV/AIDS chi trả qua BHYT. Bạn có sẵn sàng mua BHYT không?