Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Dashboard rà soát số liệu báo cáo TT03

Ngày xuất bản : 13/10/2017 - Lượt Xem: 3567

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Dashboard rà soát số liệu báo cáo TT03. Vui lòng Bấm vào link sau:

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNjQyMzE3NmItZTdlYi00NzAyLWJiYzgtNjdlOTBiMTI2OTZlIiwidCI6IjI2YWU2YWRmLTYxYmUtNDQzZi04ZGM0LTY1MzFiNjFhOWEzOCIsImMiOjF9" f

Bình luận
Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Xin bạn cho biết sắp tới nguồn tài trợ sẽ hết, các dịch vụ điều trị HIV/AIDS chi trả qua BHYT. Bạn có sẵn sàng mua BHYT không?