CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Tin tức - sự kiện

Thứ Sáu, 06/08/2021 | 04:56:43 GMT+7

Tin tức - sự kiện

Hội thảo góp ý Dự thảo Nghị định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Ngày 29/7/2021, Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế phối hợp với Ban quản lý Dự án VUSTA – Dự án Quỹ ...

TĂNG CƯỜNG TIẾP CẬN ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN C ĐỐI VỚI NGƯỜI BỆNH ĐỒNG NHIỄM HIV/VIÊM GAN C TẠI VIỆT NAM

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chọn ngày 28 tháng 7 hàng năm là ngày Phòng chống Viêm gan Thế giới. ...

Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030

Đó là nội dung của Chỉ thị số 07-CT/TW đã được Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành ngày 06/7/2021. ...

Trạng thái HIV trung tính là gì?

Gần đây một số bạn hỏi về “Trạng thái HIV trung tính” là gì? Đây là một khái niệm khá mới mà không ...

ARV – Một giải pháp hiệu quả cho cả điều trị và dự phòng HIV

Ngày nay con người đã có hiểu biết sâu hơn về HIV cũng như các can thiệp dự phòng và điều trị ...

Dự phòng trước phơi nhiễm HIV bằng thuốc kháng HIV đã chính thức được Chính phủ hướng dẫn thi hành

Dự phòng trước phơi nhiễm HIV bằng thuốc kháng HIV (PrEP) là một biện pháp dự phòng được chứng minh ...

Kết quả xét nghiệm phát hiện nhiễm mới HIV - Bằng chứng khoa học cho chương trình phòng, chống HIV/AIDS

Ngày 09/6/2021, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký Quyết định số 2834/QĐ-BYT về việc Ban hành Hướng dẫn thực ...

Tiếp Đoàn kiểm tra của Đảng ủy Bộ Y tế

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra đối với đảng bộ, chi bộ năm 2021 và Quyết định số 67-QĐ/ĐU ngày ...

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống HIV/AIDS

Ngày 30/6/2021, Nghị định số 63/2021/NĐ-CP đã được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành nhằm quy định ...

Bộ Y tế bổ nhiệm lại lãnh đạo Cục Phòng, chống HIV/AIDS

Sáng 5/7/2021, Tại buổi giao ban, Cục Phòng, chống HIV/AIDS đã công bố quyết định bổ nhiệm lại 02 ...

Methadone giúp nhiều cuộc đời hồi sinh

Sử dụng ma túy là hành vi trái pháp luật, không những thế còn hủy hoại sức khỏe, có thể nhiễm ...