Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Bộ tiêu chí cơ sở cung cấp dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS thân thiện với nhóm cộng đồng đích

Ngày xuất bản : 24/02/2021 - Lượt Xem: 247

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Bộ tiêu chí cơ sở cung cấp dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS thân thiện với nhóm cộng đồng đích.

Tải xuống

Tìm kiếm văn bản