Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Công văn 110/AIDS-ĐTr ban hành ngày 18/02/2019 về việc triển khai dịch vụ điều trị dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP)

Ngày xuất bản : 19/03/2019 - Lượt Xem: 1196

Cục Phòng, chống HIV/AIDS ban hành công văn số 110/AIDS-ĐTr ngày 18/02/2019 về việc triển khai dịch vụ điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP)

Công văn 110

Phụ lục

Tìm kiếm văn bản