Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Công văn 260/AIDS-GSXN về việc thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính liên quan đến xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính

Ngày xuất bản : 27/04/2018 - Lượt Xem: 923

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Công văn 260/AIDS-GSXN về việc thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính liên quan đến xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính

Tải toàn bộ công văn và tài liệu kèm theo: tại đây

Tìm kiếm văn bản