Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Công văn 2662/BYT-UBQG50 về việc triển khai Tháng Cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2018

Ngày xuất bản : 17/05/2018 - Lượt Xem: 1460

website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Công văn 2662/BYT-UBQG50 về việc triển khai Tháng Cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2018

download văn bản: tải về

File doc: tải về

File công văn có dấu: Tải về

Tìm kiếm văn bản