Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Công văn 800/AIDS-ĐT về việc tham gia gian hàng quảng bá sản phẩm và tài trợ hội nghị 20 năm điều trị HIV/AIDS

Ngày xuất bản : 19/09/2019 - Lượt Xem: 460

Website Cục phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Công văn 800/AIDS-ĐT về việc tham gia gian hàng quảng bá sản phẩm và tài trợ hội nghị 20 năm điều trị HIV/AIDS

Toàn bộ công văn: tại đây

Tìm kiếm văn bản