Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Công văn 841/AIDS-VP về việc kiểm tra Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố năm 2017

Ngày xuất bản : 07/11/2017 - Lượt Xem: 551

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Công văn 841/AIDS-VP về việc kiểm tra Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố năm 2017

Toàn bộ công văn

Phu-luc-1.doc

Phu-luc-2.doc

Phu-luc-3.doc

Tìm kiếm văn bản