Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Dự thảo Bộ Tiêu chí phòng khám thân thiện

Ngày xuất bản : 28/07/2020 - Lượt Xem: 183

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Bản dự thảo Bộ Tiêu chí cơ sở cung cấp dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS thân thiện với nhóm cộng đồng đích

Download

Tìm kiếm văn bản