Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC SỰ KIỆN “NHỮNG BỆNH NHÂN ĐẦU TIÊN ĐIỀU TRỊ HIV/AIDS BẰNG THUỐC ARV TỪ QUỸ BHYT”

Ngày xuất bản : 03/03/2019 - Lượt Xem: 3809

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu: HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC SỰ KIỆN “NHỮNG BỆNH NHÂN ĐẦU TIÊN ĐIỀU TRỊ HIV/AIDS BẰNG THUỐC ARV TỪ QUỸ BHYT”

Toàn văn hướng dẫn: download

Video clip: Download

Tìm kiếm văn bản