Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Hướng dẫn triển khai Tháng hành động Quốc gia Phòng, chống AIDS năm 2020

Ngày xuất bản : 15/10/2020 - Lượt Xem: 2613

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng thông báo Công văn 5568/BYT-AIDS của Bộ Y tế về việc triển khai Tổ chức Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2020

Toàn văn công văn:

Công văn

Kế hoạch kèm theo File PDF

Kế hoạch FILE DOC

Tìm kiếm văn bản