Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Quyết định 6224/QĐ-BYT về ban hành bảng kiểm tra Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố Trực thuộc Trung ương

Ngày xuất bản : 27/10/2016 - Lượt Xem: 2747

Website Cục Phòng chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Quyết định 6224/QĐ-BYT về ban hành bảng kiểm tra Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố Trực thuộc Trung ương và Phân công chấm điểm Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS các tỉnh, thành phố năm 2016

Download Quyết định và biểu mẫu kèm theo:

Quyết định 6224/QĐ-BYT

Biểu mẫu kèm theo

Phân công chấm điểm trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS

Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Xin bạn cho biết sắp tới nguồn tài trợ sẽ hết, các dịch vụ điều trị HIV/AIDS chi trả qua BHYT. Bạn có sẵn sàng mua BHYT không?