Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Quyết định của Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS về việc ban hành KẾ HOẠCH Cải cách hành chính của Cục Phòng, chống HIV/AIDS năm 2018

Ngày xuất bản : 25/01/2018 - Lượt Xem: 777

Quyết định của Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS về việc ban hành KẾ HOẠCH Cải cách hành chính của Cục Phòng, chống HIV/AIDS năm 2018

Quyết định của Cục trưởng: download

Kế hoạch kèm theo: download

Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Xin bạn cho biết sắp tới nguồn tài trợ sẽ hết, các dịch vụ điều trị HIV/AIDS chi trả qua BHYT. Bạn có sẵn sàng mua BHYT không?