Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Báo cáo thực hiện Chỉ thị 10/CT-BYT về việc giảm kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV tại cơ sở y tế

Ngày xuất bản : 20/02/2019 - Lượt Xem: 1121

Cục Phòng, chống HIV/AIDS đề nghị Sở Y tế các tỉnh/thành phố chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn thực hiện báo cáo các hoạt động theo công văn số 1108/AIDS-DP ngày 21/12/2018.

File đính kèm dưới đây:

CV 1108

Mẫu báo cáo

Tìm kiếm văn bản