Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Thông báo Công văn 1357/BYT của Bộ Y tế về việc khuyến cáo phòng chống bệnh COVID-19 dành cho nguoi điều khiển và hành khách sử dung phương tiện giao thông công cộng

Ngày xuất bản : 25/03/2020 - Lượt Xem: 164

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu công văn 1357/BYT của Bộ Y tế về việc khuyến cáo phòng chống bệnh COVID-19 dành cho nguoi điều khiển và hành khách sử dung phương tiện giao thông công cộng.Tải xuống

Tìm kiếm văn bản