Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Thông báo Công văn số 2716/BYT-AIDS về việc tiếp tục điều trị HIV và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trong tình hình dịch COVID-19

Ngày xuất bản : 18/05/2020 - Lượt Xem: 586

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng thông báo Công văn số 2716/BYT-AIDS về việc tiếp tục điều trị HIV và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trong tình hình dịch COVID-19

Tải xuống

Tìm kiếm văn bản