Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Thông báo Cục Phòng chống HIV/AIDS tự chấm điểm cải cách hành chính năm 2018

Ngày xuất bản : 18/04/2019 - Lượt Xem: 481

THÔNG BÁO BỘ TỰ CHẤM ĐIỂM CỦA CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC VỤ, CỤC, TỔNG CỤC, VĂN PHÒNG BỘ, THANH TRA BỘ NĂM 2018

DOWNLOAD

Tìm kiếm văn bản