Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Thông báo Góp ý dự thảo Hướng dẫn điều trị và chăm sóc HIV/AIDS

Ngày xuất bản : 16/10/2019 - Lượt Xem: 11861

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng thông báo Công văn số 890/AIDS-ĐT về việc Góp ý dự thảo "Hướng dẫn điều trị và chăm sóc HIV/AIDS"

Công văn 890

Dự thảo Hướng dẫn

Tìm kiếm văn bản