Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Thông báo Hướng dẫn thực hiện truyền thông về "Không phát hiện = Không lây truyền"

Ngày xuất bản : 09/09/2019 - Lượt Xem: 2555

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS xin trân trọng thông báo Hướng dẫn truyền thông về "Không phát hiện = Không lây truyền"

Cong van 756

Hướng dẫn truyền thông

Hướng dẫn truyền thông file doc

Mẫu Tài liệu truyền thông về K=K và năm 2019

Tìm kiếm văn bản