Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Thông báo Kết luận của Thường trực Đảng ủy khối tại buổi làm việc với Ban cán sự Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Y tế

Ngày xuất bản : 23/07/2019 - Lượt Xem: 287

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Thông báo Kết luận của Thường trực Đảng ủy khối tại buổi làm việc với Ban cán sự Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Y tế.

Tải xuống

Tìm kiếm văn bản