Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Thông báo Kết quả thi tuyển công chức đợt 2 năm 2017 của Cục Phòng, chống HIV/AIDS

Ngày xuất bản : 05/02/2018 - Lượt Xem: 1044

Website Cục Thông báo Kết quả thi tuyển công chức đợt 2 năm 2017  của Cục Phòng, chống HIV/AIDS:

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ về việc quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, Hội đồng thi tuyển công chức Cục Phòng, chống HIV/AIDS thông báo kết quả thi tuyển công chức, cụ thể như  sau:

1. Công bố kết quả thi tuyển:  Kết quả thi được thông báo công khai tại trụ sở Cục Phòng, chống HIV/AIDS - số 8 Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội và tại trang tin điện tử của Cục Phòng, chống HIV/AIDS: www.vaac.gov.vn

2. Hội đồng thi tuyển công chức Cục Phòng, chống HIV/AIDS xem xét, giải quyết đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi tuyển trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi tuyển. Không giải quyết phúc khảo đối với các đơn đề nghị phúc khảo nhận sau thời hạn quy định nêu trên và các đơn đề nghị phúc khảo gửi bằng thư điện tử, Fax, Telex.

Nơi nhận đơn đề nghị phúc khảo: Văn phòng Cục Phòng, chống HIV/AIDS - Số 8 Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

TT Họ và tên Năm sinh Quê quán Vị trí dự tuyển Chuyên ngành SBD Điểm thi Tổng điểm thi Tiếng Anh  (điều kiện) Tin học (điều kiện)
Nam Nữ Môn kiến thức chung Môn viết nghiệp vụ chuyên ngành Môn trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành Điểm ưu tiên
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)   (8) (9) (10) (11) (12)=(8)+(9)x2+(10)+(11)    
1 Nguyễn Thanh Bình 16/9/1984   Hà Nội 15.2.4 Thạc sĩ Y tế công cộng 01 ĐII 90.70 86.3 88   351.30 75 80
2 Ngô Thị Nguyệt Dung   16/11/1976 Hà Nội 15.3.6 Hành chính học 02 ĐII 73.5 73.5 64   284.50 83 77.5
3 Nguyễn Hồng Hải 03/6/1983   Hải Dương 15.2.4 Đại học Y tế công cộng 04 ĐII 83 77.5 80   318.00 71 82.5
4 Trần Thị Huyền   18/10/1992 Hà Nội 15.2.7 Cử nhân quản trị kinh doanh 05 ĐII 54.2 44 80   222.20 55 72.5
5 Đào Thị Lê Mai   07/8/1992 Bắc Giang 15.2.4 Cử nhân công tác xã hội 06 ĐII 39.5 46 44   175.50 56 75
6 Hà Minh Thành 16/5/1990   Nam Định 15.2.7 Cử nhân TC tổng hợp+Thạc sĩ QTKD 08 ĐII 93.5 93 88   367.50 Miễn thi 80
7 Ngô Mạnh Vũ 14/8/1980   Thanh Hóa 15.2.4 Thạc sĩ Y tế công cộng 09 ĐII 96.5 94.5 88   373.50 Miễn thi Miễn thi

Tìm kiếm văn bản