Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Thông báo Triển khai tháng hành động Quốc gia Phòng, chống HIV/AIDS năm 2019

Ngày xuất bản : 11/10/2019 - Lượt Xem: 4652

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng thông báo Công văn số 5930/BYT-UBQG50 ngày 08/10/2019 về việc Triển khai tháng hành động QUốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019

Công văn

Kế hoạch Tháng hành động

Tìm kiếm văn bản