Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Thông báo lấy ý kiến góp ý Đề án Thí điểm cấp thuốc MMT mang về nhà cho người bệnh điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc MMT

Ngày xuất bản : 04/05/2020 - Lượt Xem: 495

Bộ Y tế đang dự thảo Đề án Thí điểm cấp thuốc MMT mang về nhà cho người bệnh điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc MMT

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS xin giới thiệu bản dự thảo và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến Đề án Thí điểm cấp thuốc MMT mang về nhà cho người bệnh điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc MMT giai đoạn 2020 - 2022.

Tải xuống

Tìm kiếm văn bản