Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Thông báo danh sách thí sinh thi các môn trong kỳ thi tuyển công chức vào Cục Phòng, chống HIV/AIDS

Ngày xuất bản : 02/01/2018 - Lượt Xem: 2083

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng Thông báo danh sách thí sinh thi các môn trong kỳ thi tuyển công chức vào Cục Phòng, chống HIV/AIDS.

Toàn bộ danh sách: DANH-SACH-VA-PHONG-THI-A-den-Z-.xlsx

Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Xin bạn cho biết sắp tới nguồn tài trợ sẽ hết, các dịch vụ điều trị HIV/AIDS chi trả qua BHYT. Bạn có sẵn sàng mua BHYT không?