Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Thông báo danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức Cục Phòng, chống HIV/AIDS năm 2017 đợt 2

Ngày xuất bản : 10/04/2018 - Lượt Xem: 1099

Cục Phòng, chống HIV/AIDS thông báo danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức Cục Phòng, chống HIV/AIDS năm 2017 đợt 2

Thông báo trúng tuyển

Tìm kiếm văn bản