Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Thông báo danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức Cục Phòng, chống HIV/AIDS năm 2017 đợt 2

Ngày xuất bản : 10/04/2018 - Lượt Xem: 283

Cục Phòng, chống HIV/AIDS thông báo danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức Cục Phòng, chống HIV/AIDS năm 2017 đợt 2

Thông báo trúng tuyển

Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Xin bạn cho biết sắp tới nguồn tài trợ sẽ hết, các dịch vụ điều trị HIV/AIDS chi trả qua BHYT. Bạn có sẵn sàng mua BHYT không?