Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Thông báo nôi dung ôn tập kỳ thi tuyển công chức lần 2 năm 2017

Ngày xuất bản : 01/12/2017 - Lượt Xem: 433

Hội đồng thi tuyển công chức Cục Phòng, chống HIV/AIDS thông báo nội dung ôn thi như sau:

Môn kiến thức chung download

Môn chuyên ngành download

Tìm kiếm văn bản