Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Thông báo triển khai tuyên truyền các văn bản của Ban Tuyên giáo Trung ương

Ngày xuất bản : 26/08/2019 - Lượt Xem: 5070

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng thông báo Hướng dẫn truy cập mạng xã hội VCNet. Mạng xã hội VCNet khai trương nhằm mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong việc tuyên truyền thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các vấn đề mà cán bộ, đảng viên, người dân quan tâm...

Download

Tìm kiếm văn bản