Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Thông báo tuyển cán bộ Dự án VAAC-US.CDC về quản lý dữ liệu, theo dõi và đánh giá

Ngày xuất bản : 03/11/2017 - Lượt Xem: 3067

RECRUITMENT IN VAAC-US.CDC

VAAC-US.CDC project is the collaboration project between Ministry of Health in Vietnam and Human Health Service- USA. We are looking for candidate for the following position:

Data Management and Monitoring & Evaluation Assistant

Duty Station: Hanoi

Status: Short-term (01 year and a half, may be extended depending on the new phase of project cycle after Mid of 2019)

Detailed description: download

Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Xin bạn cho biết sắp tới nguồn tài trợ sẽ hết, các dịch vụ điều trị HIV/AIDS chi trả qua BHYT. Bạn có sẵn sàng mua BHYT không?