Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Tìm kiếm

Tên văn bản

Cơ quan ban hành

Loại văn bản

Năm ban hành

Kết quả tìm kiếm
Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Xin bạn cho biết sắp tới nguồn tài trợ sẽ hết, các dịch vụ điều trị HIV/AIDS chi trả qua BHYT. Bạn có sẵn sàng mua BHYT không?